Regulamin

Informacje ogólne

-          Regulamin ma zastosowanie do wszystkich zamówień i umów zawieranych z Finaldrive-trackmotors.

-          Finaldrive-trackmotors dostarcza przekładnie główne do koparek na całym świecie.

-          Komunikacja z Finaldrive-trackmotors jest zalecana w języku angielskim, ponieważ Finaldrive-trackmotors przejmuje żadnej odpowiedzialności za nieporozumienia

           związane z tłumaczeniem na języki trzecie.

 

Gwarancja

-          Wszystkie produkty firmy Finaldrive-trackmotors objęte są 2 letnim okresem gwarancji od daty dostawy.

-          Wszelkie gwarancje tracą ważność w przypadku usunięcia z przekładni głównej jakiejkolwiek tabliczki lub numeru seryjnego.

-          W przypadku awarii produktu wymagane jest, aby klient zgłosił reklamację natychmiast po wykryciu problemu.

-          Wszelkie koszty związane z rozwiązywaniem problemów nie są objęte gwarancją. (Gwarancją objęta jest wyłącznie przekładnia główna.)

-          Nieprawidłowy montaż elementów hydraulicznych prowadzi do utraty gwarancji.

-          Finaldrive-trackmotors nie oferuje żadnej gwarancji ani nie przyjmuje zwrotów na w związku z jakimikolwiek produktami kupionymi jako używane lub regenerowane.

 

Dostawa

-          O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie przesyłki są wysyłane za pośrednictwem TNT economy express, GLS lub Schenker (w zależności od masy produktu i adresu dostawy).

-          Jeśli wymagany jest alternatywny przewoźnik lub alternatywna usługa wysyłkowa, do danego zamówienia zostaną doliczone dodatkowe koszty.

-          Wszystkie oferty pisemne muszą zostać zaakceptowane i potwierdzone pocztą.

-          Wszystkie zamówienia z dostawą poza Europę należy przesyłać do Działu Obsługi Klienta Finaldrive-trackmotors wyłącznie pocztą tradycyjną.

-          Odpowiedzialność za produkt zostanie przeniesiona z Finaldrive-trackmotors na klienta w miejscu dostawy (DDP – dostarczone do oznaczonego miejsca przeznaczenia, cło opłacone).

-          Dostawa następuje po wysłaniu przesyłki z naszego magazynu.

-          Czasy dostawy wyszczególnione w sklepie internetowym nie stanowią dokładnych terminów dostawy, ale orientacyjny czas dostawy.

-          Finaldrive-trackmotors nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez przewoźnika, pogodę, wojnę, a także inne wydarzenia polityczne lub środowiskowe. 

 

 

Warunki płatności

-          Za zamówienia złożone w Finaldrive-trackmotors i opłacone kartą, płatność jest pobierana po wysłaniu zamówienia. Zamówienia płatne przelewem są wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty lub otrzymaniu wpłaty.

 

Poradnik montażu i instalacji:

-          Wszystkie przekładnie główne są dostarczane z instrukcją instalacji.

-          Jeśli podczas rozpakowywania przekładni głównej klient nie znajdzie instrukcji instalacji, ma obowiązek skontaktować się z Finaldrive-trackmotors pod adresem [email protected]. W przeciwnym razie firma Finaldrive-trackmotors nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za niewłaściwą instalację przekładni głównej.

-          Jeśli po zamontowaniu przekładnia główna nie działa, prosimy klienta o dostarczenie zdjęć sposobu podłączenia węży hydraulicznych do przekładni.

           Wymagane jest dostarczenie dokumentacji przeprowadzenia przed montażem przekładni głównej serwisowania wraz z wymianą filtrów i oleju hydraulicznego.

-          Firma Finaldrive-trackmotors nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia maszyny związane z montażem przekładni głównej.

 

Ceny

-          Wszystkie ceny w sklepie internetowym mogą ulec zmianie. W przypadku, gdy klient potrzebuje więcej przekładni głównych lub chce złożyć zamówienie specjalne, może skontaktować się z nami pod adresem: [email protected].

-          O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie oferty są ważne przez okres 30 dni.

-         Jeśli klient dostarczy firmie Finaldrive-trackmotors rysunek lub zdjęcia przekładni głównej, a wymiary otrzymanej przez klienta przekładni głównej nie są identyczne, klient może zwrócić przekładniź zgodnie z polityką zwrotów.

-          Firma Finaldrive-trackmotors zawsze może anulować zamówienie, jeśli posiada produktu na magazynie lub nie jest on już dostępny.

 

Nasza polityka zwrotów

-          Nie przyjmujemy zwrotów bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

-          Zwracana przekładnia główna musi być umieszczona w oryginalnym opakowaniu, w którym została dostarczona.

-         Jeśli przekładnia główna zostanie zwrócona bez pisemnej zgody firmy Finaldrive-trackmotors, nie zostanie ona rozliczona, a dokonana płatność nie zostanie zwrócona. W takim przypadku klient ma 30 dni na odebranie przekładni głównej z magazynu Finaldrive-trackmotors, licząc od dnia jej otrzymania. Po upływie 30 dni firma Finaldrive-trackmotors nie odpowiada za przekładnię główną.

-          Firma Finaldrive-trackmotors nie przyjmuje zwrotów w przypadku zadrapań lub widocznych śladów użytkowania.

-          Jeśli firma Finaldrive-trackmotors zgodzi się na zwrot przekładni głównej, pobiera opłatę w wysokości 15% za przeniesienie jej na magazyn. Kwota zostanie pobrana z karty kredytowej lub za pośrednictwem innej metody płatności.

-          Firma Finaldrive-trackmotors nie ponosi odpowiedzialności za palety/paczki zagubione podczas transportu.  

 

Co jest wymagane, aby dokonać zwrotu/wymiany przekładni głównej?

o         Brak widocznych śladów użytkowania (brak zarysowań, brak otwarcia portów)

o         Oryginał faktury należy dołączyć do paczki lub przesłać pocztą elektroniczną.

o         Do przekładni głównej muszą być dołączone wszystkie instrukcje i musi ona być umieszczona w oryginalnym opakowaniu.

o         Przekładnia główna musi zostać zwrócona w ciągu 8 dni kalendarzowych.

o         Klient jest odpowiedzialny za wszystkie koszty wysyłki zwrotnej.

o         Zamówienia specjalne lub produkty używane nie podlegają zwrotom.

 

-          Jeśli klient otrzyma uszkodzoną, wadliwą lub niewłaściwą przekładnię główną, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

-          Uszkodzone, wadliwe lub nieprawidłowo dostarczone przekładnie główne podlegają pełnemu zwrotowi gotówki lub wymianie.

           Firma Finaldrive-trackmotors zajmie się wymianą przekładni głównej i pokryje wszelkie dodatkowe koszty wysyłki.

-          Firma Finaldrive-trackmotors nie przejmuje żadnych ewentualnych kosztów przesyłki powstałych z winy klienta.

 

 

 

Anulacja

-          Jeśli klient chce anulować zamówienie po dokonaniu płatności, musi poinformować firmę Finaldrive-trackmotors, zanim zamówienie opuści magazyn. Pełny zwrot pieniędzy zostanie dokonany na kartę kredytową klienta lub inną metodą płatności.

-          Nie ma możliwości anulowania zamówień specjalnych ani zamówień na produkty używane lub regenerowane.

-          Jeśli zamówienie nie zostało dostarczone na adres klienta w ciągu 4 tygodni, klient może anulować zamówienie i nie musi uiszczać opłaty za przeniesienie produktu na magazyn.

 

Spory

-          Oprócz regulaminu akceptowanego przez klienta przy zakupie produktów w Finaldrive-trackmotors zastosowanie ma prawo duńskie.

-          W przypadku jakichkolwiek sporów Finaldrive-trackmotors postępuje zgodnie z wytycznymi duńskiej rady ds. skarg konsumenckich.

-          Ewentualne spory między Finaldrive-trackmotors a klientem są rozstrzygane w sądach duńskich.

 

Odpowiedzialność za produkt

-          Firma Finaldrive-trackmotors nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody rzeczowe lub osobowe, chyba że uszkodzenie jest bezpośrednio związane z awarią produktu dostarczonego przez firmę Finaldrive-trackmotors.

-          Firma Finaldrive-trackmotors nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przestoje operacyjne ani inne straty.

-          Odpowiedzialność za produkt nie może przekraczać 2 milionów DKK.

-          W zakresie, w jakim firma Finaldrive-trackmotors może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za produkt przez strony trzecie, kupujący jest zobowiązany do ochrony firmy Finaldrive-trackmotors w zakresie

           ograniczenia odpowiedzialności Finaldrive-trackmotors do powyższych punktów. Jeśli strona trzecia wniesie wobec firmy Finaldrive-trackmotors sprawę dotyczącą odpowiedzialności za produkt w sądzie powszechnym, kupujący zgadza się na właściwość tego sądu.

-          W zakresie, w jakim strony trzecie mogą dochodzić odpowiedzialności za produkt, a ta strona trzecia lub kupujący zastrzeże sobie prawo do odstąpienia od firmy Finaldrive-trackmotors lub jej dostawców, kupujący musi niezwłocznie powiadomić o tym firmę Finaldrive-trackmotors.Dane firmy: 
           
Final Drive
Bodøvej 8
DK-8700 Horsens
DK33397542


Fracht:
-          Darmowy fracht w ramach dostaw na terenie Europy. 

-          Poza Europą skontaktuj się z nami pocztą elektroniczną w celu uzyskania oferty. 

-          Szacowany czas dostawy w Europie (różni się w zależności od kraju): 2-7 dni roboczych

-          Poza Europą różni się w zależności od kraju 

 

Polityka prywatności https://www.finaldrive-trackmotors.com

https://www.finaldrive-trackmotors.com obsługuje stronę internetową https://www.finaldrive-trackmotors.com, która dostarcza usługi.

Niniejsza strona służy do informowania odwiedzających witrynę o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, przetwarzania i ujawniania danych osobowych klientów, którzy zdecydowali się skorzystać z naszych usług na stronie internetowej finaldrive-trackmotors.com.

Jeśli klient decyduje się korzystać z naszych usług, automatycznie zgadza się na pobieranie i przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą polityką. Gromadzone przez nas dane osobowe są wykorzystywane do świadczenia i ulepszania naszych usług. Nie przetwarzamy ani nie udostępniamy danych klientów żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Nasza Polityka Prywatności została stworzona przy pomocy Privacy Policy Template Generator.

O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszym Regulaminie, który jest dostępny pod adresem https://www.finaldrive-trackmotors.com.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Aby zapewnić lepsze wrażenia podczas korzystania z naszych usług, możemy wymagać od użytkowników podania pewnych danych osobowych, w tym między innymi imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu pocztowego. Gromadzone przez nas dane są wykorzystywane do kontaktu i identyfikacji użytkownika.

Dane dziennika

Informujemy, że za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, gromadzimy dane, które wysyła do nas jego przeglądarka internetowa, zwane danymi dziennika. Te dane dziennika mogą zawierać takie informacje, jak adres IP komputera („IP”), wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej witryny, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach i inne dane statystyczne.

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które są powszechnie używane jako anonimowe unikalne identyfikatory. Są one wysyłane do przeglądarki z odwiedzanej witryny i przechowywane na twardym dysku komputera.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji i ulepszania naszych usług. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia tych plików cookie oraz uzyskania informacji o tym, kiedy plik cookie jest zapisywany na jego komputerze. Jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić nasze pliki cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej witryny.

Usługodawcy

Mamy prawo zatrudniać firmy i osoby trzecie z następujących powodów:

  • aby ulepszać nasze usługi;
  • aby świadczyli oni usługi w naszym imieniu;
  • aby świadczyli oni usługi związane z naszą usługą;
  • aby pomagali nam analizować korzystanie z naszych usług.

Informujemy użytkowników naszej witryny, że te osoby trzecie mają dostęp do ich danych osobowych. Powodem jest wykonywanie powierzonych im zadań w naszym imieniu. Są jednak zobowiązani do nieujawniania i niewykorzystywania informacji w żadnym innym celu.

Bezpieczeństwo

Cenimy zaufanie naszych klientów w związku z powierzonymi danymi osobowymi, dlatego staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony. Prosimy jednak pamiętać, że żadna internetowa metoda transmisji danych ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna i nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

Łącza do innych stron

Nasza witryna może zawierać łącza do innych stron. Po kliknięciu na łącze do strony trzeciej, użytkownik zostaje przekierowany do tej witryny. Należy pamiętać, że zewnętrzne witryny nie są przez nas obsługiwane. Dlatego zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności tych witryn. Nie mamy kontroli nad treściami, polityką prywatności ani praktykami witryn ani usług stron trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Prywatność dzieci

Nasze usługi nie są skierowane do osób poniżej 13 lat. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia. W przypadku, gdy odkryjemy, że dziecko poniżej 13. roku życia przekazało nam swoje dane osobowe, natychmiast usuwamy je z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz świadomość, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. O wszelkich zmianach powiadamiamy, publikując nową Politykę prywatności na niniejszej stronie. Zmiany te wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na niniejszej stronie.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności zapraszamy do kontaktu.